top of page

המרפאה

מרפאתה של ד"ר אילת שני אדיר ממוקמת בשכונת ורדיה בחיפה. המרפאה נותנת שירות למטופלים בכל הגילאים עם דגש על רפואת ילדים ונוער. מתחם המרפאה מותאם לטיפול בילדים, מאובזר בספרים וצעצועים ומספק למטופלים חוויה חיובית בעת הבדיקה. צוות המרפאה מקפיד על מתן שירות אדיב ומסור. מוכרת כיועצת מומחית מטעם קופות החולים וחברות הביטוח המציעות ביטוחים רפואיים.

%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94_edi
%25D7%2594%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%25A0
%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_edi
bottom of page